توسط منتشر شده در : آبان ۲۴, ۱۳۹۹دسته بندی: اطلاعیه ها

نحوه ارسال پیام به اساتید در سامانه آموزشی

۱_مراجعه به سامانه آموزشی
EDU.ZAND.AC.IR
۲_ مراجعه به چک لیست انتخاب واحد
۳_ کلیک و انتخاب بر روی درس مورد نظر
۴_ ارسال پیام به استاد درس