By Published On: May 29, 2024Categories: اطلاعیه ها

داوطلبان محترم کارشناسی ارشد

از فرصت انتخاب رشته ارشد از شنبه 12خردادماه تا چهارشنبه 16 خردادماه از طریق تماس با شماره مشاوره

 .داخلی133 -36106_071و 09054092284 از رشته ها و ظرفیت ها ودرصورت نیاز اخذ مشاوره از مدیران گروه مطلع شوید.