دوره ی آموزشی استاد تراز انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب

مرکز توانمندسازی اساتید و اعضای هیات علمی معاونت آموزشی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسه زند شیراز برگزار می کند

مرتبه(Required)
وضعیت(Required)

مدرس : جناب آقای دکتر محمد شریف حسینی چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402 ساعت 9 الی 12 در سالن همایش ساختمان مرکزی

قابل توجه متقاضیان گرامی

شرکت در این دوره برای اساتید هیات علمی موسسه دارای امتیاز فرهنگی و اساتید حق التدریس موسسه دارای امتیاز آموزشی جهت افزایش سقف مبلغ قرارداد حق التدریس و افزایش تعداد واحدهای مجاز تدریس بوده و در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا می گردد.