مدیریت فرهنگی-اجتماعی موسسه زند شیراز

از جمله فعالیت هایی که در مدیریت فرهنگی و اجتماعی انجام می شود می توان به برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان، ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری، برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی داخل و خارج کشور،
مطالعه ،بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های فرهنگی، ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان با آسیب ها و چالش های جامعه در حوزه تمدن، فرهنگ دینی و ملی، زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی ، فرهنگی و آشنایی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان، ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان در قالب نمایشگاه های دانشجویی، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی در ارتقاء بینش سیاسی، فرهنگی و اسلامی دانشگاه، تشکیل کانون های فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی با رویکرد خلاقانه و مسؤلانه و دلسوزانه در جذب دانشجویان علاقه مند، برگزاری مراسم مختلف تجلیل، تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان،  برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراعت دانشگاهیان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری ، اردوها ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، جشنواره ها و …
و از مهمترین دستاورد این مدیریت می توان به  بستر سازی جهت تسهیل فعالیت های علمی فرهنگی دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و سیاسی و … اشاره کرد.