حوزه معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز از سال … فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف پژوهشی، برآورده سازی نیازهای تحقیقاتی کشور، همکاری های علمی ملی و بین المللی، تقویت ارتباط موسسه با مراکز تحقیقاتی و صنعتی، تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و … آغاز نموده است. این معاونت متشکل از مدیریت پژوهش و فناوری، اداره انتشارات و مجلات علمی، اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه، کتابخانه، پژوهشکده ها، آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی می باشد که زیر نظر معاون پژوهش و فناوری اداره می شود.

این معاونت با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های درون سازمانی به‌خصوص اساتید و اعضای هیئت علمی خود، زمینه بسط پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تجاری‌سازی را فراهم و تا تحقق کامل اهداف پژوهشی موسسه پیگیری و دنبال می نماید. اقدامات انجام شده در این راستا را در این بخش ببینید.

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

جهت اطلاع از اعتبار مجلات علمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اعتبار مجلات علمی

خانم دکتر صدیقی
خانم دکتر صدیقیمعاونت پژوهشی
داخلی ۱۶۹
خانم رحیمی
خانم رحیمیسرپرست واحد پژوهش
داخلی ۱۵۰
آیدی سامانه آموزشی researchuser3
خانم ایمانلو
خانم ایمانلوکارشناس پژوهش
داخلی ۱۵۰
آیدی سامانه آموزشی researchuser4
خانم زارع
خانم زارعسرپرست کتابخانه
داخلی ۲۰۳
آیدی سامانه آموزشی libuser1
آقای بذرافشان
آقای بذرافشانسرپرست آزمایشگاه ها