• نشریه خرداد ماه 1403

  • کسب عنوان شایسته تقدیر توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در سومین جشنواره ملی برهان

  • تقدیر از رابطین فعال حوزه‌های نهج البلاغه، ستاد اقامه نماز ، قرآن و عترت دانشگاه‌های استان فارس

  • فرناز رعیتی

  • فاطمه صادقي

  • برگزاری اولین دوره معرفتی حامیم دانشگاهی در مؤسسه آموزش عالی زند شیراز

  • کسب عنوان نخست مسابقه سدید مرحله استانی توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز

  • نشریه اردیبهشت ماه 1403