• نشست رودررو پیرامون انتخاب مسیر شغلی

  • همایش کسب و کارهای زبان پایه

  • دومین نشست صمیمانه دانشجویی

  • تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی فارس

  • بازدید از مرکز منطقه ای ISC

  • امضای تفاهم‌نامه زند و هیئت جودو فارس

  • کسب رتبه اول در بخش فیلم داستانی جشنواره رویش

  • توضیحات دکتر حسینی پیرامون تکذیب شایعه های اخیر