• همایش اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 و چالش های آن

 • نشست علمی اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 و چالش های ان

 • مهدی جهانديده ابنوي

 • فاطمه زارع

 • سیده زهرا هاشمی نسب

 • دنیا چمنی

 • همایش ساختار و صلاحیت شوراها و دادگاه های صلح در قانون جدید شوراهای حل اختلاف

  همایش ساختار و صلاحیت شوراها و دادگاه های صلح در قانون جدید شوراهای حل اختلاف

 • اولین سمپوزیوم بین رشته‌ای با موضوع آسیب های اجتماعی و با رویکرد روانشناسی، حقوق و علوم ورزشی

  اولین سمپوزیوم بین رشته‌ای با موضوع آسیب های اجتماعی و با رویکرد روانشناسی، حقوق و علوم ورزشی