• جشنواره بازی های بومی محلی

  • آئین بازگشایی دانشگاه ها-ورودی های مهر۱۴۰۲

  • اولین همایش ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت

  • برگزاری اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت در شیراز

  • آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور سید ابراهیم رئیسی

  • نشریه شهریور ماه ۱۴۰۲

  • تقدیر از برترین های مسابقات مهارت جهت اعزام به مسابقات ملی مهارت