• قابل توجه دانشجویانی که درس زبان عمومی اخذ نموده اند

  • امضا تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج علمی پژوهشی و موسسه زند

  • افتتاح مرکز ارتقا شایستگی های دانشجویان scd زند

  • زبان های خارجه

  • زبان های انگلیسی

  • دوره جامع آموزش اینترنت اشیا

  • نیروی انسانی کارآمد، موتور محرک اقتصاد ملی

  • بازرسان حوادث حامی سلامت کارگران ایرانی باشند.