کارگاه های معاونت پژوهشی موسسه زند شیراز

  • عنوان کارگاه : آشنایی با کمسیون بین المللی الکترونیک(IEC) و استاندارد سازی بین المللی
  • نحوه برگزاری : بصورت حضوری می باشد
  • هزینه ثبت نام : ۵۰۰۰۰ تومان ویژه دانشجویان و ۷۰۰۰۰ تومان برای سایر شرکت کنندگان
  • مدرس: سرکار خانم زهرا شادروان(دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران)
  • برگزار کننده: واحد پژوهش موسسه آموزش عالی زند
  • زمان برگزاری کارگاه: ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹
  • ظرفیت: محدود
  • شروع ثبت نام: ۱۰ اردیبهشت ماه
  • آخرین مهلت ثبت نام: ۶ خرداد ماه

فرم ثبت نام در کارگاه