اطلاعیه جذب عضو هیات علمی در رشته های روانشناسی بالینی و میکروبیولوژی

By Published On: January 22, 2024Categories: اخبار
  1. “اطلاعیه در خصوص جذب عضو هیات علمی در رشته های روانشناسی بالینی و میکروبیولوژی”

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند ؛ موسسه آموزش عالی زند شیراز نیازمند جذب عضو هیات علمی در رشته های روانشناسی بالینی و عمومی و میکروبیولوژی با شرایط ذیل می باشد. لذا خواهشمند است تمامی افراد واجد شرایط حداکثر ظرف مدت۳ روز از تاریخ 2 بهمن 1402درخواست رسمی خود را به صورت مکتوب از طریق
p.management@zand.ac.ir
به این دبیرخانه تحویل نمایند.
شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد:
– متقاضی بایستی فارغ التحصیلان مقطع دکتری در رشته و گرایش اعلام شده باشد
-تعداد افراد مورد نیاز در هر رشته ۱ نفر می باشد
-صرفا افرادی مجاز به شرکت در فراخوان هستند که دارای تاییدیه صلاحیت حق التدریس(پذیرش در کارگروه علمی و عمومی) از مرکز جذب اعضای هیات علمی بوده و نام آنها تا تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۲ در سامانه مرکز جذب درج شده باشد
-پذیرش و جذب نهایی عضو هیات علمی منوط به تایید هیات اجرایی و سپس هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی خواهد بود
راه های ارتباط

۰۷۱۳۶۱۰۶
داخلی ۱۴۱و ۱۱۰

با آرزوی توفیق الهی