توسط منتشر شده در : اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم آرزو غفار پرهیزکار / حسابداری-حسابداری

با عنوان: ” بررسي رابطه فشارهاي سازماني، استراتژي مديريت محيط زيست و عملکرد سازماني با توجه به نقش ميانجي حسابداري مديريت زيست محيطي”

شنبه ۳۱ اردیبهشت / ساعت ۱۵:۱۵ / دانشکده علوم انسانی-همت جنوبی (اتاق ۱۴۹)