توسط منتشر شده در : اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم الهام گل همیشه بهار/ فيزيولوژي ورزشي – گرايش تغذيه ورزش

با عنوان: “تاثير شش هفته تمرين مقاومتي همراه با مکمل دهي بيتروت بر سطوح آنزيم هاي استرس اکسيداتيو و آنتي اکسيدان کليوي در موش صحرايي در معرض استانازولول”

دوشنبه ۲۶اردیبهشت/ ساعت ۱۲:۰۰ / جلسه دفاع پایان نامه دانشجو در دانشکده علوم پایه( همت جنوبی)  کلاس ۱۴۹ برگزار خواهد شد.