توسط منتشر شده در : اسفند ۷, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم یاسمن رنجبر/رشته حسابداری

با عنوان: ” تأثيرات صفات شخصيت ماکياوليايي و استرس نقش بر رفتار ناکارآمد حسابرس با توجه به نقش تعديلگر هوش هيجاني”

یکشنبه  ۸ اسفند / ساعت ۱۸:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید