توسط منتشر شده در : اسفند ۲, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای بهمن عسکرزاده/ حسابداری

با عنوان: “تأثير استرس شغلي حسابرس  بر رابطه بين خدمات غيرحسابرسي و استقلال حسابرس ”

دوشنبه ۰۳ اسفند / ساعت ۱۵:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید