توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم بهاره شاکر/مترجمی زبان انگلیسی

با عنوان: “Comparative Analysis of Google and Microsoft translate and Human Translation of modal verbs based on the Translations of the novel of Jane Austen “pride and prejudice”

چهارشنبه ۲۷بهمن / ساعت ۰۹:۳۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید