توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم فاطمه خدایاری/روانشناسی عمومی

با عنوان: “نقش سبک هاي فرزند پروري و سبک هاي دلبستگي در پيش بيني مهارت هاي شناختي و فراشناختي دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان شهرستان زرقان”

چهارشنبه ۲۷بهمن / ساعت ۱۲:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید