توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

هما مرادی/ مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

با عنوان: “بکارگيري تکنيک مبتني بر تصميم گيري چند شاخصه جهت رتبه بندي تامين کنندگان پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي) ”

دوشنبه  ۲۵ بهمن / ساعت ۱۳:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید