توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم نجمه یزدانی / مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

با عنوان: ” بررسي عوامل ميانجي موثر بر رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و نوآوري سازمان، مطالعه موردي: سازمان صدا و سيماي مرکز فارس”

چهارشنبه ۲۷ بهمن / ساعت ۹ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود، وارد لینک http://vs.zand.ac.ir/defense  شوید