توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای مهرزاد کمالی / مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

با عنوان: ” ارائه یک مدل تصمیم گیری برای انتخاب پیمانکاران در منتطه ۵ عملیات انتقال گاز در محیط فازی”

پنج شنبه ۲۸ بهمن / ساعت ۹ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود، وارد لینک http://vs.zand.ac.ir/defense  شوید