توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

فاطمه راستی پیشه/ مهندسی صنایع-سیستم های کلان

با عنوان: “بررسي کيفيت خدمات زايشگاه هاي شيراز با استفاده از مدل سروکوآل”مطالعه موردي””

یکشنبه ۲۴ بهمن / ساعت ۱۵:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید