توسط منتشر شده در : بهمن ۲۴, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

زهرا مهیاری/ مهندسی برق- مخابرات سیستم

با عنوان: “نظارت هوشمند و مداوم بر فشار خون با استخراج ويژگي از سيگنال فوتوپلتيسموگرافي”

یکشنبه ۲۴ بهمن / ساعت ۱۲:۳۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید