توسط منتشر شده در : بهمن ۱۹, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم سیده فهیمه موسوی/ کامپیوتر-نرم افزار

با عنوان: “ارائه یک روش خوشه بندی تشخیص ناهنجاری در داده های مکانی-زمانی”

سه شنبه ۱۹ بهمن / ساعت ۱۵:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید