توسط منتشر شده در : بهمن ۱۷, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم سیده زهرا موسوی/ رشته حسابداری گرایش حسابداری

با عنوان:

“بررسی اثرات سیستم های کنترل مدیریت هزینه و بهره وری هزینه بر عملکرد سازمانی”

یکشنبه ۱۷ بهمن/ ساعت ۱۵:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید