توسط منتشر شده در : مهر ۶, ۱۴۰۰دسته بندی: دسته‌بندی نشده

مدارک لازم جهت ثبت نام(کارشناسی پیوسته)

-۱اصل یا گواهی موقت متوسطه دوم همراه با دو سری کپی
-۲اصل ریز نمرات متوسطه دوم همراه با دوسری کپی
-۳اقدام برای تاییدیه تحصیلی از طریق دفتر پیشخوان
-۴عکس ( خانم ها۶ قطعه / اقایان ۱۲قطعه)
-۵کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی دو سری
۶-تکمیل فرم پیش ثبت نام
آقایان از موارد فوق سه سری کپی و خانم ها دو سری کپی به همراه داشته باشید

توضیحات:درصورتی که دانشجوفارغ التحصیل نظام سالی واحدی باشد ، ارائه مدرک متوسطه و پیش دانشگاهی و تاییدیه تحصیلی هر دو مقطع الزامی میباشد