توسط منتشر شده در : مهر ۶, ۱۴۰۰دسته بندی: اطلاعیه های برگزاری کلاس ها

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم زهرا سلطانی / حسابداری- حسابداری

با عنوان: نقش تنوع شرکت، ساختار سرمایه و مالکیت نهادی بر روی مدیریت سود با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
چهارشنبه ۷ مهر / ساعت ۱۵:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.