کمک های مالی

By Published On: July 21, 2018Categories: پذیرش

تسهیلات  دانشجویی و تخفیفات ویژه دانشجویی

تخفیف ویژه:   دانشجویان با رتبه کمتر از ۵۰۰ علاوه بر معاف بودن از پرداخت شهریه ،  مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیون ریال )  بعنوان کمک هزینه تحصیلی به ایشان پرداخت می شود.

تسهیلات:    ۱- وام صندوق رفاه    ۲- وام بانک رسالت

وام صندوق رفاه :  به واحد امور دانشجویی مراجعه کرده و پیگیری شود

وام بانک رسالت با نرخ ۲ درصد کارمزد :  دانشجو متقاضی دریافت این وام می بایست قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی ، جهت درخواست و دریافت معرفی نامه و فرم مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات به واحد مالی مراجعه کند .

تخفیفات :  ۱- تخفیف رتبه  ۲- تخفیف اعضا خانواده   ۳-   تخفیف سهمیه بنیاد شهید و ایثارگران

تخفیف رتبه : دانشجویانی که در یک سال تحصیلی رتبه یک تا سه را کسب کنند شامل تخفیفات ذیل می باشند

  • رتبه اول ۳۰ درصد جمع کل شهریه ترم
  • رتبه دوم ۲۰ درصد جمع کل شهریه ترم
  • رتبه سوم  ۱۰ درصد جمع کل شهریه ترم

 

تخفیف اعضا خانواده : در صورتی که اعضا یک خانواده (خواهر – برادر)(زن و شوهر) در موسسه به طور همزمان مشغول به تحصیل باشند مشمول تخفیف های ذیل از کل شهریه همان ترم می باشند

الف : دو نفر از یک خانواده (۵ درصد از شهریه دونفر)

ب : سه نفر به بالا از یک خانواده (۱۰ درصد شهریه  هر نفر)

 

تخفیف سهمیه بنیاد شهید و ایثارگران : فرزند شهید یا جانباز  ۲۵ درصد به بالا شامل ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه هر ترم می شوند .

دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می توانند پس از پرداخت شهریه و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ، پرینت تراز مالی تایید شده توسط امور مالی را جهت دریافت کمک هزینه شهریه اراِئه نمایند.

 

تقسیط شهریه :

  • تقسیط عمومی شهریه (خوداظهاری) :که بر اساس درخواست دانشجو تقسیط صورت می گیرد.
  •  تقسیط وِیژه شهریه : با ارایه مدارک جهت اثبات شرایط ویژه دانشجو