کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

توسط منتشر شده در : تیر ۱۰, ۱۳۹۷دسته بندی: دانشکده فنی و مهندسی, کاردانی پیوسته

رشته کاردانی فنی عمران کارهای عمومی ساختمان
با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کاردان)علمی کاربردی ) که بتواند مشکلات اجرایی را در زمینه های مختلف ساختمانی برآورده سازد کاملاً احساس می گردد. برای رفع این کمبود ایجاد دوره های کاردانی پیوسته ضروری به نظر می آید.
هدف این برنامه ، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است و لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب کاردانی و با لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی – کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است.

ضوابط و شرایط ورودیها :
الف) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کاردانش در رشته مربوطه
ب) قبولی در آزمون سراسری
ج) داشتن شرایط عمومی
صنعت و بازار کار
سرپرست پروژه ساختمانی
• نقشه کشی ساختمان ( پروژه های کوچک و بزرگ (
• کنترل کننده و بیان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها
• به عنوان مترور در مهندسین مشاور به شرکتهای ساختمانی متره و برآورد کننده
نقش و توانایی فارغ التحصیلان:
برنامه ریزی مراحل کار و سازماندهی و کنترل پروژه ساختمانی با مقطعی از پروژه بزرگ در کارگاه ساختمان
• انتقال اطلاعات فنی مورد نیاز کارگاههای ساختمانی به کارگران
• نظارت بر پروژه های کوچک ساختمانی
• تهیه نقشه های محاسباتی در دفاتر مهندسین یا سازمانهای مربوط
• سرپرستی کارگاه کوچک ساختمانی و یا مقطعی از یک پروژه
• کار در کارگاه به عنوان دستیار دروس عملی در کنار مدرس
• متره و برآورد پروژه ها