همایش کسب و کارهای زبان پایه

توسط منتشر شده در : آذر ۵, ۱۴۰۱دسته بندی: اخبار

همایش کسب و کارهای زبان پایه (کسب و کارهایی که بر پایه زبان انگلیسی تشکیل میگردد)

چگونه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان جهانی می توانند مدل فکر کردن و ساختار فکری دانشجویان را برای ورود به کسب و کارهای امروز آماده سازد