همایش بزرگ شبکه و It

By Published On: May 1, 2024Categories: اخبار

همایش بزرگ اساتید شبکه و it کشور
به میزبانی موسسه آموزش عالی زند شیراز
پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403
ساعت 8الی18
سالن همایش بزرگ دانشکده علوم انسانی زند شیراز
لینک ثبت نام: https://Zand.ac.ir/meeting