لیست دروس عملی گروه مهندسی برق

توسط منتشر شده در : مرداد ۲۰, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی برق

      بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دروس عملی ذیل، از تاریخ ۹۹/۵/۲۰ لغایت ۹۹/۶/۱۴  در سامانه lms به صورت مجازی برگزار می گردد.

شماره درس عنوان درس واحد گروه اساتید تعداد دانشجو
۱۰۰۴۳۰۱۳۳ آز الکترونیک ۳ ۱ ۱ احمد زارعی ۱۶
۱۰۰۴۳۰۲۸۱ آز ماشینهای الکتریکی ۱ (برق) ۱ ۱ احمد زارعی ۵
۱۰۰۴۳۰۲۲۱ آز مدارهای پالس و دیجیتال(برق) ۱ ۱ احمد زارعی ۱۸
۱۰۰۴۳۰۲۴۱ آز الکترونیک (برق) ۱ ۱ امیر رضاقلی ۲
۱۰۰۴۳۰۲۴۱ آز الکترونیک (برق) ۱ ۲ امیر رضاقلی ۱
۱۰۰۴۳۰۲۴۱ آز الکترونیک (برق) ۱ ۳ امیر رضاقلی ۶
۱۰۰۴۳۰۲۵۱ آزمایشگاه الکترونیک ۱ (پزشکی) ۱ ۱ امیر رضاقلی ۶
۱۰۰۴۳۰۲۵۱ آزمایشگاه الکترونیک ۱ (پزشکی) ۱ ۲ امیر رضاقلی ۸
۱۰۰۴۳۰۲۵۱ آزمایشگاه الکترونیک ۱ (پزشکی) ۱ ۳ امیر رضاقلی ۴
۱۰۰۴۳۰۴۰۱ آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری(برق) ۱ ۱ محمدجواد قطعی ۳
۱۰۰۴۳۰۴۰۱ آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری(برق) ۱ ۲ محمدجواد قطعی ۹
۱۰۰۴۳۱۰۶۱ کارگاه برق(برق) ۱ ۱ محمدجواد قطعی ۴
۱۰۰۴۳۱۲۴۰ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ ۱ ۱ محمدجواد قطعی ۶
۱۰۰۴۳۱۲۴۰ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ ۱ ۲ محمدجواد قطعی ۳