لیست دروس عملی گروه تربیت بدنی

توسط منتشر شده در : مرداد ۲۰, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

قابل توجه دانشجویان گروه علوم ورزشی

      بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دروس عملی ذیل، از تاریخ ۹۹/۵/۱۸ لغایت ۹۹/۶/۱۴ در سامانه lms به صورت مجازی برگزار می گردد. لازم به ذکر است برنامه مابقی دروس عملی متعاقبا اعلام می گردد.

 

شماره درس عنوان درس اساتید شماره درس عنوان درس اساتید
۱۱۰۳۱۰۱۱۶ بدمینتون۱ پسران ابراهیم بصیری ۱۱۰۳۱۰۱۱۸ والیبال ۳ زرین زارع
۱۱۰۳۲۰۲۹۱ بدمینتون ۱(پسران) ابراهیم بصیری ۱۱۰۳۱۰۱۱۸ والیبال ۳ زرین زارع
۱۱۰۳۳۰۲۳۱ بدمینتون ۲ ابراهیم بصیری ۱۱۰۳۳۰۳۳۰ والیبال۱ زرین زارع
۱۱۰۳۳۰۴۴۱ بدمینتون ۱ ابراهیم بصیری ۱۱۰۳۳۰۳۳۰ والیبال۱ زرین زارع
۱۱۰۳۲۰۳۱۱ فوتبال ۱(پسران) احسان روشن ضمیر ۱۱۰۳۳۰۳۳۰ والیبال۱ زرین زارع
۱۱۰۳۳۰۳۲۴ فوتبال/فوتسال ۱ احسان روشن ضمیر ۱۱۰۳۳۰۳۳۲ بسکتبال۱ زهرا جوانمردی
۱۱۰۳۳۰۳۵۱ فوتبال ۱ احسان روشن ضمیر ۱۱۰۳۳۰۳۳۲ بسکتبال۱ زهرا جوانمردی
۱۱۰۳۱۰۱۱۹ بدمینتون ۳ دختران آرام سجادی ۱۱۰۳۳۰۳۳۲ بسکتبال۱ زهرا جوانمردی
۱۱۰۳۳۰۰۴۴ ورزش تخصصی انفرادی(بدمینتون) آرام سجادی ۱۱۰۳۳۰۳۹۱ بسکتبال ۱ زهرا جوانمردی
۱۱۰۳۳۰۲۳۱ بدمینتون ۲ آرام سجادی ۱۱۰۳۱۰۱۱۳ تیراندازی ۲ دختران زهرا نوشادی
۱۱۰۳۳۰۴۴۱ بدمینتون ۱ آرام سجادی ۱۱۰۳۱۰۱۱۳ تیراندازی ۲ دختران زهرا نوشادی
۱۱۰۳۱۰۱۲۱ ژیمناستیک ۳ (کاردانی پیوسته) رضا زیارتی ۱۱۰۳۱۰۱۲۱ ژیمناستیک ۳ (کاردانی پیوسته) سحر کاظمی
۱۱۰۳۱۰۱۲۷ رشته تخصصی ورزش رضا زیارتی ۱۱۰۳۱۰۱۲۱ ژیمناستیک ۳ (کاردانی پیوسته) سحر کاظمی
۱۱۰۳۲۰۳۳۱ ژیمناستیک ۲ رضا زیارتی ۱۱۰۳۲۰۳۳۱ ژیمناستیک ۲ سحر کاظمی
۱۱۰۳۲۰۳۳۱ ژیمناستیک ۲ رضا زیارتی ۱۱۰۳۲۰۳۳۱ ژیمناستیک ۲ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۳۱۳ ژیمناستیک ۱ رضا زیارتی ۱۱۰۳۳۰۳۱۳ ژیمناستیک ۱ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۳۱۳ ژیمناستیک ۱ رضا زیارتی ۱۱۰۳۳۰۳۱۳ ژیمناستیک ۱ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۳۳۳ ژیمناستیک۲ رضا زیارتی ۱۱۰۳۳۰۳۱۳ ژیمناستیک ۱ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۴۷۱ ژیمناستیک ۲ رضا زیارتی ۱۱۰۳۳۰۳۱۳ ژیمناستیک ۱ سحر کاظمی
۱۱۰۳۲۰۰۹۱ تنیس روی میز۲ (دختران) شیما زعفرانی ۱۱۰۳۳۰۳۳۳ ژیمناستیک۲ سحر کاظمی
۱۱۰۳۲۰۰۹۱ تنیس روی میز۲ (دختران) شیما زعفرانی ۱۱۰۳۳۰۳۳۳ ژیمناستیک۲ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۰۴۵ ورزش تخصصی انفرادی(تنیس روی میز) شیما زعفرانی ۱۱۰۳۳۰۳۳۳ ژیمناستیک۲ سحر کاظمی
۱۱۰۳۱۰۱۲۷ رشته تخصصی ورزش طاهره بهرام زاده ۱۱۰۳۳۰۴۳۱ ژیمناستیک ۱ سحر کاظمی
۱۱۰۳۲۰۱۱۱ والیبال۲ طاهره بهرام زاده ۱۱۰۳۳۰۴۳۱ ژیمناستیک ۱ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۰۴۷ ورزش تخصصی اجتماعی (والیبال) طاهره بهرام زاده ۱۱۰۳۳۰۴۷۱ ژیمناستیک ۲ سحر کاظمی
۱۱۰۳۳۰۱۹۱ والیبال ۲ طاهره بهرام زاده ۱۱۰۳۱۰۰۱۵ هندبال۳ محمد عطایی
۱۱۰۳۳۰۱۵۱ فعالیت های موزون۲ (دختران) فریبا علی پور ۱۱۰۳۲۰۷۱۱ هندبال۱ محمد عطایی
۱۱۰۳۳۰۳۱۱ آمادگی جسمانی ۲ فریبا علی پور ۱۱۰۳۳۰۰۴۹ ورزش تخصصی اجتماعی (هندبال) محمد عطایی
۱۱۰۳۳۰۴۶۱ فعالیت های موزون ۱(دختران) فریبا علی پور ۱۱۰۳۳۰۲۰۱ هندبال ۲ محمد عطایی
۱۱۰۳۱۰۰۹۱ کشتی۲ پسران (کاردانی پیوسته) کاظم ناصر ۱۱۰۳۳۰۰۴۶ ورزش تخصصی انفرادی(آمادگی جسمانی) محمدجواد کشاورز
۱۱۰۳۲۰۶۲۱ کشتی۲ (پسران) کاظم ناصر ۱۱۰۳۳۰۲۶۱ آمادگی جسمانی ۱ محمدجواد کشاورز
۱۱۰۳۳۰۰۸۱ کشتی ۲ (پسران) کاظم ناصر ۱۱۰۳۳۰۳۱۱ آمادگی جسمانی ۲ محمدجواد کشاورز
۱۱۰۳۱۰۰۱۱ بسکتبال۲ مریم جاهدی ۱۱۰۳۳۰۳۱۱ آمادگی جسمانی ۲ محمدجواد کشاورز
۱۱۰۳۱۰۰۱۱ بسکتبال۲ مریم جاهدی ۱۱۰۳۱۰۱۱۸ والیبال ۳ محمدهادی مرادی
۱۱۰۳۱۰۱۲۷ رشته تخصصی ورزش مریم جاهدی ۱۱۰۳۲۰۱۱۱ والیبال۲ محمدهادی مرادی
۱۱۰۳۲۰۰۶۱ بسکتبال۲ مریم جاهدی ۱۱۰۳۳۰۰۴۷ ورزش تخصصی اجتماعی (والیبال) محمدهادی مرادی
۱۱۰۳۳۰۰۴۸ ورزش تخصصی اجتماعی (بسکتبال) مریم جاهدی ۱۱۰۳۳۰۱۹۱ والیبال ۲ محمدهادی مرادی
۱۱۰۳۳۰۲۵۱ بسکتبال ۲ مریم جاهدی ۱۱۰۳۳۰۳۳۰ والیبال۱ محمدهادی مرادی
۱۱۰۳۳۰۲۵۱ بسکتبال ۲ مریم جاهدی ۱۱۰۳۳۰۳۷۱ والیبال ۱ محمدهادی مرادی
۱۱۰۳۱۰۰۱۵ هندبال۳ مهسا یادسار ۱۱۰۳۳۰۰۴۹ ورزش تخصصی اجتماعی (هندبال) مهسا یادسار
۱۱۰۳۲۰۰۲۱ هندبال۲ (دختران) مهسا یادسار ۱۱۰۳۳۰۲۰۱ هندبال ۲ مهسا یادسار