راهنمای آموزشی ورودی های ۱۴۰۰

جهت مشاهده فایل های راهنما از جمله پیام های خوش آمد گویی و قوانین آموزشی وارد لینک زیر شوید

اینجا  کلیک کنید