برگزاری دوره PCR در آزمایشگاه های موسسه

توسط منتشر شده در : تیر ۳۰, ۱۳۹۸دسته بندی: اخبار

امروزه علم ژنتیک علاوه بر بیولوژی و پزشکی با بسیاری از علوم ارتباطی تنگاتنگ دارد. استخراج DNA، PCR و ژل الکتروفورز، تکنیک های ژنتیکی بسیار پیشرفته و در عین حال ساده می باشند که در اکثر زمینه های بیولوژی، علوم پزشــکی و پیراپزشکی، روان شناسی، علوم ورزشی، پزشکی قانونی، مهندسی کشاورزی و … مورد استفاده قرار می گیرد.
این تکنیک جایگاه ویژه ای در تشخیص های بالینی و انگشــت نگاری DNA و همچنین در زمینه باســتان شناســی، مردم شناســی و جنایی دارد. هم اکنون به منظور انجام طرح های پژوهشی بین رشته ای و حتی درون رشته ای تسلط بر انجام این تکنیک ضروری می باشد. مرکز آموزشهای آزاد موسسه آموزش عالی زند شیراز با مجهزترین دستگاهها و مجرب ترین اساتید و در عین حال کمترین هزینه،، اقدام به برگزاری این دوره ها می نماید.