بازدید هیات نظارت از موسسه

توسط منتشر شده در : اسفند ۴, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

به اطلاع تمام اعضای هیات عامی،دانشجویان و کارمندان موسسه آموزش عالی غیر دولتی_غیر انتفاعی زندشیراز میرساند؛هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان فارس برای بازدید و بررسی مسائل آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، رفاهی و ….روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در مرکز حضور دارند.افراد فوق الذکر میتوانند مشکلات خود را حضوری یا کتبی یا از طریق مجازی با اعضا هیات نظارت در میان بگذارند.

جلسه دیدار حضوری و مجازی(vroom.shirazu.ac.ir/nezarat1)با دانشجویان از ساعت ۱۰/۳۰ الی۹/۳۰ در محل کلاس ۱۲۶ برگزار میگردد
جلسه دیدار حضوری و مجازی(vroom.shirazu.ac.ir/nezarat4) با اعضای هیات علمی از ساعت۱۰/۳۰ الی۹/۳۰ در محل  ۱۲۷   برگزار میگردد
جلسه دیدار حضوری و مجازی (vroom.shirazu.ac.ir/nezarat2)با کارکنان از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۹/۳۰در محل کلاس ۱۳۶ برگزار میگردد