بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی زند

توسط منتشر شده در : اسفند ۹, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

نهم اسفند ماه ۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی زند شیراز میزبان هیات نظارت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس بود.
در این بازدید یک روزه مسائل آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، رفاهی و … مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
این بازدید ها سالانه و در جهت بهبود کیفیت ارائه شده به دانشجویان و کارمندان  و اعضای هیات علمی موسسه صورت میپذیرد.