آموزش های الکترونیکی

By Published On: May 19, 2018Categories: پذیرش
[vc_row][vc_column][vc_column_text]LMS مخفف عبارت “Learning Management System” ، یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی است که از اجزای اصلی سیستم آموزش مجازی یا سیستم آموزش الکترونیکی محسوب میشود. LMS یک زیر ساخت نرم افزاری برای مدیریت و اجرای دورههای آموزشی الکترونیکی و همچنین ساختاری برای مدیریت منابع درسی بخش غیر مجازی هر موسسه است. این سیستم، کلیه فعالیتهای کاربر با هر نقشی )مدیر، مدرس، فراگیر و غیره( را ثبت و رصد میکند، روند یادگیری وآموزش را به طور خودکار مدیریت کرده و امکان گزارش دهی از فعالیت های انجام شده را فراهم می کند

نمایی از یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک که کاربران آن میتوانند مدرسان، فراگیران، مدیران موسسه و … باشند. استفاده از LMS برای فراگیران، شبیه به وارد شدن آنها به کلاس درس حضوری است. فراگیران با استفاده از LMS محتوای الکترونیکی درس را مشاهده میکنند و به پاسخ دهی تمرینهای درس یا شرکت در آزمون های آن می پردازند. در LMSابزارهای تعامل مدرس و فراگیران با ماژول های متفاوتی مانند پرسش و پاسخ، انجمن و گفتگوی متنی فراهم شده است . مدرس در هر لحظه می تواند کلیه فعالیت های فراگیران را رصد کند و نسبت به فعالیت های انجام شده، نمره دهی کندیا مسیر آموزشی مورد نظر خود را اعمال نماید. دراین سیستم امکان مدیریت و برگزاری دورههای آموزشی به صورت همزمان (کلاس مجازی(   و غیرهمزمان )با محوریت محتوای الکترونیکی( وجود دارد.مدیر آموزش دراین سیستم، در هر لحظه امکان رصد کلیه فعالیتهای انجام شده در دورههای آموزشی مختلف را دارد[/vc_column_text][us_btn text=”ورود به مرکز آموزشهای الکترونیکی (LMS)” link=”url:http%3A%2F%2Ffczand.com%2F%3Fpage_id%3D15668||target:%20_blank|” align=”center”][/vc_column][/vc_row]