آئین پایان سال موسسه آموزش عالی زند شیراز

By Published On: March 12, 2024Categories: گالری تصاویر

آئین پایان سال موسسه آموزش عالی زند شیراز با حضور پرسنل گرامی و اعضا محترم هیات علمی صبح روز سه شنبه 22 اسفند ماه 1402 برگزار گردید.