• جشن باشکوه دانش آموختگان موسسه آموزش عالی زند برگزار شد

  • زبان های خارجه

  • درباره MBA / DBA

  • دوره جامع آموزش اینترنت اشیا

  • نیروی انسانی کارآمد، موتور محرک اقتصاد ملی

  • بازرسان حوادث حامی سلامت کارگران ایرانی باشند.

  • راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.