• کوه نوردی دانشجویان زند

  • مراسم تجلیل از تیم فوتسال پسران 

  • برگزاری دوچرخه سواری دانشجویان زند

  • زند میزبان هیات نظارت

  • پیام تبریک ریاست موسسه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

  • اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰