• معرفی سامانه های زند شیراز

  • اعلام پذیرش داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۹

  • دانشجویان جدیدالورود حتما بخوانند

  • عضویت دانشگاه زند در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

  • برگزاری دوره PCR در آزمایشگاه های موسسه

  • مقدمه ای بر زیست شناسی

  • حضور پررنگ زند در نمایشگاه بین المللی کتاب شیراز

  • پیام رییس دانشگاه زند بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷