• معرفی سامانه های زند شیراز

  • اعلام پذیرش داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۹

  • دانشجویان جدیدالورود حتما بخوانند

  • گوشه ای از توانمندسازی دانشجویان زند

  • دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

  • حضور پررنگ زند در نمایشگاه بین المللی کتاب شیراز

  • پیام رییس دانشگاه زند بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷

  • اقامه عزای حسینی در موسسه آموزش عالی زند