• اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰

  • برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز

  • جشنواره نمایشنامه نویسی زند شیراز

  • پیام رئیس موسسه در خصوص پایان امتحانات

  • بخشنامه امتحان های پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

  • اطلاعیه ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته