• اطلاعیه ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • دانشجویان جدیدالورود حتما بخوانند

  • جشن بزرگ دانش آموختگان دانشکده های زند شیراز برگزار شد

  • جزییات جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشکده های زند

  • پذیرش دانشجو در رشته های متنوع موسسه آموزش عالی زند آغاز شد