• راهکار های تبدیل شدن به دانشگاه سبز

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.

  • انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس