• کوه نوردی دانشجویان زند

  • برگزاری دوچرخه سواری دانشجویان زند

  • زند میزبان هیات نظارت

  • پیام تبریک ریاست موسسه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

  • اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰

  • برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز

  • کاتالوگ پتانسیل پژوهشی

  • تایید حکم ریاست دکتر حسینی از جانب وزارت علوم