• همکاری با هیات اسکواش

  • تفاهم نامه با ISC

  • جشنواره نمایشنامه نویسی زند شیراز

  • معرفی سامانه های زند شیراز

  • اینترنت سامانه های آموزش مجازی زند رایگان شد

  • اعلام پذیرش داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۹

  • تولید کیت تشخیص کرونا با حمایت موسسه زند شیراز