• برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز

  • تایید حکم ریاست دکتر حسینی از جانب وزارت علوم

  • تورهای مجازی دانشکده ها

  • اعلام پذیرش داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۹

  • مراسم اربعین ۹۹