• بزرگترین کارگاه علوم رفتاری و مشاوره ای جنوب کشور در شیراز برگزار شد

  • از قهرمانان و مدال آوران موسسه آموزش عالی زند تجلیل شد

  • شماره نهم / مهر۹۷

  • آرزو رحیمی دانشجویی طلایی زند در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸

  • توضیح وزیر علوم درباره تأیید مدارک دانش آموختگان برای استخدام

  • اقامه عزای حسینی در موسسه آموزش عالی زند

  • پذیرش دانشجو در رشته های متنوع موسسه آموزش عالی زند آغاز شد

  • جشن خودجوش پرسنل دانشگاه زند به مناسبت عید سعید غدیر