• همکاری با هیات اسکواش

  • مراسم تجلیل از تیم فوتسال پسران 

  • برگزاری دوچرخه سواری دانشجویان زند

  • راهنمای آموزشی ورودی های ۱۴۰۰

  • برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز

  • جشنواره نمایشنامه نویسی زند شیراز