• جشن بزرگ دانشجویان جدیدالورود زند

  • پذیرش دانشجو در رشته های متنوع موسسه آموزش عالی زند آغاز شد

  • برنامه ترم تابستان اعلام شد.